Saturday, January 17, 2009

Panorama Mesyuarat Kali Pertama 2009

Perbincangan aktiviti/program tahunan 2009

Ketua Panitia membentangkan laporan aktiviti tahun 2008

Semua ahli memberikan komitmen terbaik dalam mesyuarat ini

Memberikan idea dan cadangan takwim 2009

Masing-masing khusyuk mendengar

0 comments: